Жаш аял алган кыргыз саясатчылары. Сүйүү жашка карабайт)