ОЙГОН КЫРГЫЗ! Башкаларга кол сунуп жалдырабай, байрагыңдын астына бирик кыргыз!