Жылдыздар » Ералаштын» кыргызча чыгарылышына тартылышты