Хейтерлердин негизсиз комментарий үчүн айып пул төлөөсүнө атактуулардын кимиси көбүрөөк сүйүндү?