Мамалактар үйүнө кирип, мышыктын тамагын жеп жүрүшөт

АКШ нын Калифорния шататында, жергиликтүү жашоочунун үйүнө мамалактар кирип алган.