Бул кишинин кылыгына элдин баары күлдү

АКШда тамашакөй ата баласына ушундай мотоцикл белекке берди.