Баястан сүйүктүүсүн дунган салты менен алат, ал дагы рэп айта баштаптыр