Адилет Азимов көпчүлөккө жооп кылып арыктоону чечиптир