Жүзү толук айымдарга ылайыктуу 12 мыкты кыска чач

Кыска, саркеч чач жасалгалар толук айымдарга – көрк берип, сулуулугун арттырып турат. Эң башкысы – бет түзүлүшкө жараша,  кыска чачтын формасын туура тандоо керек.

 

Жүзү толмоч тарткандарга, бир нече ылайыктуу чач жасалгалар

Эң башкысы – беттин формасын билип, ошого жараша кыска кылып чачты кыркып алсаңыз, өкүнбөйсүз.  Кошумча катары,  маңдайга көкүл  койсо жана кыйгач формадагы кыска чач жасалга да көрк берип  турат.

 

Алмурут сымал толук жүз

 

1-487 2-354

3-301

 

 

Үч бурчтуу сымал  бет

 

4-264 5-227 6-185

 

Сүйрү сымал  толук бет

 

7-3 (1)

 

Жүзү тегерек болгондорго