Моюн орогучту түрлөп салуунун 8 жолу

1. Европа стили

17655865-1388051-1475052144-650-785accfe1d-1-1484149820

2. Куйрук сымал моюн орогуч

 

17655915-1388052-1475053983-650-785accfe1d-1-1484149820

3. Италия түйүнү

17656265-1388053-1475061188-650-785accfe1d-1-1484149820

4. Французча түйүн

17656165-1388054-1475062178-650-785accfe1d-1-1484149820

5. Бир өрүм

17656115-1388055-1475070270-650-785accfe1d-1-1484149820

6. Түйүндү билгизбей

17656065-1388056-1475070385-650-785accfe1d-1-1484149820

7. Богемиан  стили

17656015-1388057-1475062096-650-785accfe1d-1-1484149820

8. Бул  болсо oversize- моюн орогучу деп аталат

17655965-1388058-1475058249-650-785accfe1d-1-1484149820