Кыргызстандын жаратылышынын мүнөзүн чагылдырган 22 сүрөт

Төмөндөгү сүрөттөр эч кимиңиздерди көңүл кош калтырбайт. Андагы булут, туман, асман ар бир сүрөткө кооздук берип турат.  Сиздерге табигаттын кооздугун сунуштайбыз.  Бул суктанаарлык кооз сүрөттөрдү карап, мекенибиз менен дагы бир жолу сыймыктанып кетели.

 

@t.akyl

17f943859afa54b1fd1b34718b84bce0

 

Геннадий Закиров

bc1a3786ced262b8afa81619052c4f69

 

@graffixtation

076b6261e424bc58414ce2f0edf0bcfe

 

245b26c5270c064ceccbb515b6636360

 

ff46a52f2e685c4c2a9d3b3fd7737404

 

75e038310a32dbdd374b05ac4b4c4464

 

aab49ce8d80e2fc231a3e83899964612

 

@alpclub2015

2c02dbff5d8e43d0eb6a0e228b4a1aed

 

@ahmetdogankg

de6b9076e497461416d1049727dd6f9b

 

93021e8f57eb65402ef7c88db6f58367

 

 

@myshkaphoto

248e922c669a2c7adda6639c1a2a9e68

 

08d9869cbad0e6d544f99bf404e2d20a

 

@toonun_kyzy

3749007147e038a36c55e1e8d121d540

 

@ecotrek_trekking_travel

8aeb835bbcf7edd4f36e24741c861a0a

 

@timurakbashev

b8fe7315e26b47312b178b5a20932ba9

 

d8a6fadc20c349f02f602a49cdc20ba9

 

@_akhardy_

b842bf8faffd908b9da4aee67f57fa8c

 

d6875b9bd97420a57145d79f15597d22

 

@amanov.page

8d0155b39321847eb27953f0430e18ea

 

@odaniar

f534aaea8cb55afa039eed9e35b0a1ad

 

 

@magic_beauty_of_kyrgyzstan

05e19456f4b9e3e751445405a3b4e10f

 

@max.pankoff

c64aa0057e34d2afc4e657ba18401f7a