Бул тырмак жасалга менен кайда барса болот?

Төмөндөгү сүрөттөрдү карап отуруп, мындай тырмак жасалга менен кайда барса болот, муну эринбей ким жасады болду экен деген суроо келет.

 

Бул тырмак жасалга «Бай» деп аталат.

1-14 (1)

 

2-14

 

3

 

Ал эми бул тырмак жасалга «клеш»  деп аталат.

4-7

 

5