Ашыкча майдан арылуу үчүн 2 мүнөттүк көнүгүү (видео)

Жапон элинин сымбаттуулугу дайыма бизди суктандырып келет. Алар күнүнө 2 мүнөт гана убакыт алуучу төмөнкү көнүгүүнү жасашат экен. 

Бул көнүгүү узун дем алуу деп аталат. Ыңгайлашып туруп алгандан кийин, үч секунд демди ичке катып, андан кийин 7 секундка чейин катуу- катуу дем алуу керек.

Көпчүлүк дарыгерлер арыктоо үчүн бул дем алуу көнүгүүсүн сунуштайт, себеби: денедеги майлар кычкылтек, суутек жана көмүртектен куралган. Биз кычкылтек менен кере дем алганда, аба майдын клеткаларына сүрүлүп жетип, бир компонентте болгон көмүр менен суунун бөлүнүшүнө алып келет.

 

 

 

Бул көнүгүүнү күнүнө 2–10 мүнөт жасап туруу керек.

 

  • Тике турган соң, бир бутту ары, бир бутту  бери кылып туруу керек
  • Андан кийин жамбашты чыгарып, баардык салмакты арткы бутка таштоо керек.
  • Колуңузду башыңыздан өйдө алып, үч секунд демиңизди ичке жутуңуз.
  • Андан кийин 7 секундка чейин күч менен дем алыңыз.

Бул көнүгүү денедеги кан тамырларга дагы жакшы жардамын берет.