Жыпар Исабаеванын жан эргиткен ырлары

Акын Жыпар Исабаева не деген гана сонун ырларды жазбайт. Жыпар эженин ырлары  окуган адамдын жан дүйнөсүн сергитип, өзүнчө бир эргүү тартуулайт. Баардык тематикадагы ырларды сонун жазат. Алдыңыздарга Жыпар Исабаеванын керемет 8 чыгармасы…

Image result for фото девушка и парень

 

Сага керек экендигим билдим да,

Мен өзүмдү аяганды үйрөндүм,

Гүлзар тигип жомокторго айланткым,

Келип кетти чар тарабын дүйнөмдүн.

Сага жаккан үчүн ууртум, эриним,

Эс-акылдын эрежесин жеридим.

Махабаттан болсо экен деп бактылуу,

экөөбүздү кезиктирди Теңирим.

Сага жаккан үчүн көзүм, мүнөзүм,

Кечирдим эх, жүрөгүмдүн күнөөсүн!

Мен өзүмдү жакшы көрө баштадым,

Сүйөм сени деген үчүн бир өзүң.

Обондуу ыр: Аячы мени (Сөзү Жыпар ИСАБАЕВАныкы, Съездбек ИСКЕНАЛИЕВдики, Анжелика Бекболиева ырдайт)

Кечирчи мени.

Таарынтам деген эмесмин,

Кайрылчы бери, анчалык узай элексиң.

Сабырдуу элем, санаачыл болуп баратам,

Сен гана мага мүрөк суу сымал керексиң.

КАЙЫРМА:

Аячы мени , аячы жаным кичине.

Оорукчан болдум, ойлорум батпай ичиме.

Жараткан деле кечирим кылат турбайбы ,

Адашып калып, айыбын сезген кишиге.

Же балким сен да, кызгандың бекен мага окшоп,

Тунжурап тиктеп калчу элең кудум бала окшоп.

А бирок билбейм, сезбедин экен эмнеге,

Эч кчан, эч ким сүйдүрөйт сени мага окшоп.

Image result for фото девушка грусть

 

КЕЧИР?…

Кечир мени, Жаза тайып жаңылып,

Жандүйнөмө Жаман ойлор агылып,

Сен жөнүндө Көңүлүмдү кирдетсем?

Бул оорунун диагнозу — «Сагыныч…»

Кечир мени, Ырымдан шор татыса,

Кенен дүйнөм, Кемип, таштай катыса?

Кечир мени, кемчилигим сеземин:

Бул оорунун диагнозу, аты – «ыза!»

Сезим, дүйнөм Үшкүрүккө ышталып, ындыны өчүп,

Ырым күйүк жыттанып,

Жалбырттабай,

Түтөп калса жандүйнөм,

Кечир, анда диагнозу – “Кызганыч…”

Билбейм

Обончу, аткаруучу Гүлгаакы Сагындыкова

Кереметим,кененим,

Беделим, тоом, береним,

Эбедейим эзилет,

Неге? Билбейм себебин.

Сен бар кезде – мен да бар,

Сенсиз дүйнөм кембагал.

Бийлеп алган сезимди,

Билбейм, сенде эмне бар?

Эркелеткен көздөрүң,

Элжиретип сөздөрүң,

Ыр жашынган сезимди,

Ышкы отуна өрттөдүң.

Деңизимсиң, тереңим,

Теңир берген белегим,

Теңдеш сөздү таба албай,

Тегерене беремин…

Көздөрүңө караган,

Көңүлүңдү аяган,

Көгүчкөнүң болоюн,

Көөнүң сүйүп самаган…

Арстаным, асылым,

Ашыгым, ыр азыгым.

Айтып бүткүс дастан, ыр –

Ар тамгасы атыңын.

Обонго (тапшырык менен жазылды)

Image result for фото обнимашки

Катчы мени бооруңа… Кучактачы? Катчы мени бооруңа,

Кирип алды дүйнөмө ыза тоорула…

Кош канатым таштап ийдим…Жаңы эле

Бузуучудай болуп турган тоону да…

Кучактачы? Бирок алым сураба,

Ансыз дагы бир ишеним – мунара,

Жандүйнөмдөн турат аста солкулдап…

О, суранам, кулай көрбө, кулаба?!

Кучактачы?! Бугум батпай ичиме,

Жетпей… жетпей боюм таштаар кишиме,

Бошоп турам болгон дүйнөм болкулдап,

Боюм түздөп алайынчы кичине…