Стресстен арылууга жардам берген 5 поза

Адамдын турган турпаты көп нерсени айтат. Мисалы анын жан –дүйнөсүнүн абалын, өзүнө болгон ишенимдүүлүгүн, жана эң таң калчтуусу психологдордун айтымында турган турпатты туура тандап стресс кырдаалды жеңсе болот.

Кыймыл аракет тили адамды асманга көкөлөтүп жана жерге көтөрүп чаап коюушу толук мүмүн дешет. Анткени жест, көз караш, кыймыл аракет биздин ой жүгүртүүбүз менен тыгыз байланышта. Мисалы: бүкүрөйүү, колду кайчылаштыруу учкаштыруу, башты жерге салып, көрүнбөй калуунун аракеттери бул биринчи орунда ишенимсиздике жол ачат. Андыктан кандай кырдаал болбосун көйгөйлөрдү башты көтөрүп жеңүүнү девизге айландырып алыңыз.
Ал эми стресстин деңгээлин төмөндөтүү үчүн алдыдагы сүрөттөрдү карап кайталап көрүңүз.

4str 1-stres 2-stress 3stres 5stres 6str