Сиз өлүп кайра тирилгендерге ишенесизби?

Шотландиянын кыштактарынын биринде  бир аял катуу ооруп, каза табат. Анын керези боюнча  колундагы алтын шакегин чечпестен көмүүгө туура келет.

Муну уккан уурулар түн ичинде мүрзөнү казып, аялдын колунан шакекти сууруп алмакчы болушат. Дал ошол учурда аял бакырып жиберет. Уурулар аны таштай качышат. Көрүстөндүн кароолчусу үн чыккан тарапка барып, аялды көрдөн чыгарганга жардам берип, үйүнө алып келет.

Аял ошол күндөн баштап сакайып, оорусунан айыга баштайт. Арадан беш жыл өтүп, уул төрөйт. Ошол уул атагы таш жарган жазуучу Вальтер Скотт эле.

Вальтер скоттСкотт Вальтер

Көрсө аял клиникалык өлүмгө дуушар болуптур. Ошол ууруларга ырахматтан башка айтаар сөз жок.

Мама скотта

Анна Резерфор, Вальтер Скоттун апасы. Сүрөтчү Дж. У. Гордона