Фото — сүрөтчү болуу деле оңой эмес (18 сүрөт)

Эгер өз кесибиңди сүйсөң анын түйшүгүн да тарткың келет. Сөз сүрөтчүлөр жөнүндө болмокчу. Суктанаарлык сүрөттөрдү карап отуруп, муну кантип тарткан деген ойго келесиң. Андай сүрөт талыкпаган эмгекти талап кылат. Аалды4ыздарга   18 гана сүрөттүн кандай тартылганын көрсөтүп өттүк.

2-31

 

3-35-696x1021

 

1-36

 

4behindthescenesofthephoto

 

5behindthescenesofthephoto

 

6behindthescenesofthephoto

 

8behindthescenesofthephoto

 

10behindthescenesofthephoto

 

12behindthescenesofthephoto

 

9behindthescenesofthephoto

 

13behindthescenesofthephoto

 

14behindthescenesofthephoto

 

15behindthescenesofthephoto

 

16behindthescenesofthephoto

 

18behindthescenesofthephoto

 

17behindthescenesofthephoto-696x1036