Манжалардын узундугу сиздин мүнөзүңүздөн кабар берет

15379810-235-650-a542d8629a-1484580323

 

 

Сөөмөй аты жоктон кичине болсо

Бул адамдар сүйлөшүүдө аябай жагымдуу келишет. Чечкиндүү болушуп, маселелердин жолун таба билет. Эң башкы жакшы сапаттарынын бири – маектешинин түшүнүп, кайгысын тең бөлүшө алат. Бул адамдардан эң жакшы инженер, окумуштуул жана логикалык ой жүгүртүүсү күчтүүлөр  чыгат.

 

Сөөмөй аты жоктон узун болсо

Мындай адамдар  —  өзүнө ишенген адамдар, өздөрүн жетиштүү камсыздай алышат.  Убакытты текке кетиргенди жаман көрүшөт. Булар бирөөлөрдүн мактоосун жана көңүл буруусун жактырышат.

 

Сөөмөй менен аты жок бирдей болсо

Мындай манжалардын ээлери мээримдүү болушуп, тынчтыкты сүйүп, конфликттен алыс болушат. Табигатынан уюштургуч адамдар.
Мындай адамдар мамиледе да, иште да ишеничтүү болушат. Бирок жиндерине тийип албоо керек.