Фейсбук социалдык баракчада ак калпак эстафетасы ойнотулуп жатат

 

Фейсбук социалдык баракчада ак калпак эстафетасы ойнотулуп жатат.

Эстафетанын максаты: Кыргыздын салттуу баш кийимдеринин кийилүүсүнө, соц.тармак аркылуу башка өлкөлөргө да маалымат катарында жайылуусуна, баркталуусуна салым кошуу менен салттуу БАШ КИЙИМчен түшкөн сүрөтүңүздү (калпак,тебетей) баракчаңызга жүктөө.
Улуттук баш кийимдин баркталуусу, өнүгүүсү.

 

Фото Индиры Муканбетовой.

 

Фото Индиры Муканбетовой.

 

Эстафетаны маданият тармагында иштеген айымдар баштап, ырчы Аскат Мусабековго өткөзүп беришкен.

Фото Аската Мусабекова.
Шарт боюнча эстафетаны Аскат Мусабеков  Сыймык Бейшекеевге, Урмат Усеновго, Жанар Акаевге ж.б. кыргыздын көрүнүктүү жигиттерине өткөрүп берген.

 

Фото Сыймыка Бейшекеева.

 

Аскат Мусабековдон эстафетаны ырчы Сыймык Бейшекеев ыр менен тосуп алды:

Абалтан Кыргыз калпагын
Түшүрбөй баштан келди деп
Атайлап эстафетаны
Кубандым Аскат берди деп
Ак калпагым экөөбүз
Кыдырдык кыйла жерди көп
Мен дагы анда узаттым
Жооп бербей койбо теңби деп
Беш алты досту атайын
Коеюн анда белгилеп
Мырза дос менен Жамалбек
Экөөндө эми амал көп
Ernis менен Шайырбек
Буларда калпак дайын деп
Кокус Bakytты койсом унутуп
Дүкөнгө сүйрөйт муунтуп
Жолборсбек акем кийбесе
Коласын ичпейм курутуп
Атайлап айтып бербесем
Айтканың баары бекер деп
Айбалтасын курчутуп
Айхайлап чыгат Шекербек
Алты сап ырдап узаттым
Баарына, батыраак таасир этээр деп
????
#КалпакЭлечек