Устуканды тартуудагы 7 «болбойт»

Кыргыз эли этке жакын калкпыз. Жамандыкта да, жакшылыкта да дайыма дасторкон үстүндө  эт болот. Мына ошол эт устукандагандын да өзүнүн мыйзамы болот. Кимдир бирөөгө кереги тийип калат деген максатта, биз сиздерге кой этин тартуудагы, шарттарды буза турган 7 ыкманы жазып өттүк.

 

IMG_0127-1024x683

 

  • Колго суу куюлмайын этти тартканга болбойт.

 

  • Этти ой келди кылып тарта бергенге болбойт. Устукандар ар бир кишинин  улуулугуна, сыйына, жараша тартылат.

2014-10-21_19-08-19_641383

 

  • Эт бышкандан кийин, устукандар казандан этинен бөлүнүп түшкөнү болбойт. Устукан этинен ажырабай конокторго тартылуусу керек.

kazan asuu

 

 

  • Арка, моюн, кар жилик, далыны улуу, сыйлуу конокторго тартканга болбойт. Бул устукандар негизи жаштарга тартылат. Ал эми жамбаш, карчыга , кара жилик, жото жилик улууларга же кудаларга тартылат.

 

60dd91b4ac6ebe8f15e9ba2b7c7cf607

 

 

  • Улууларга биринчи эт тартмайын, кичүүлөргө тартып ийгенге болбойт. Эң улуу устукан жамбаш болот. Андан кийин, кашка жилик, жото жилик, карчыга.

2014-11-14_11-19-00_512237

  • Ал эми баш ар аймакта ар кандай тартылат. Башты тартаарда , баштын бир кулагын тиле кесип коюу керек. Кеспей тартканга болбойт.

 

50FE6FEF-35B5-4AB3-A9B3-CB26982CF9A7_mw800 (1)

 

 

  • Үй ээси ооз тиймейин этти тартканга болбойт.

1020492306