Этти бышыруудагы 6 «болбойт»

 Кыргыз эли этти туура бышырууга чоң көңүл бөлүп келген. Эт бышырууда устукандардын эти ажырап, эзилип калбай, даамдуу даярдалышына өзгөчө көңүл бурушубуз керек. Сорпонун түсүнө, даамына да маани берилет. Этти казанга бышырсак даамдуу болот. Бышкан эттин даамы койдун тукумуна, жеген жем-чөптүн өзгөчөлүктөрүнө жараша болоору белгилүү.

Image result for фото эт бышыруу

 

 

  1. Этти муздак сууга салуу керек. Ысык, кайнаган сууга салганга болбойт. Себеби, эт ысып калган сууга салынса, бышкандан кийин кызарып, көзгө комсоо көрүнүп калат.
  2. Этке сууну ой -келди куя бергенге болбойт. Суунун деңгээли (2–3 см.) эттен жогору болушу керек, андан кийин гана очокко от жагылат.
  3. Этти бышырууда отту күчтүү кылып жакканга болбойт. Эгерде отту алоолонтуп чоң жагып алсак, анда, биринчиден, кайнаган суу ташып, сорпо коромжу болуп калышы мүмкүн, экинчиден, шарактап катуу кайнаганда эт катуу бышып калат. Ошондуктан суу бир кайнагандан кийин отту басаңдатуу керек. Казандагы суу жай кайнаганда эт эзилбей, мыкты бышат.
  4. Тузду эрте салганга болбойт. Казан кайнагандан кийин кана  этке туз салынат. Казан кайнаганда пайда болгон көбүк (чий көбүк) башка идишке кашык же депкир менен алынып салынат же сорпону улам-улам сапырып чий көбүктү таратат. Чий көбүк алынып бүткөндөн кийин кайнаган сорпону тез-тез сапырып туруу керек.

Казандан чий көбүктү алуу, көбүнчө биздин республикабыздын түндүк аймактарында колдонулуп келе жатат.

5. Козу  менен койдун эти бирдей убакытта  бышат дегенге болбойт. Чоң койдун эти казан кайнагандан кийин 2–2,5 сааттан кийин, ал эми козунуку 1–1,5 саатта бышат. Эттин бышканын сорпонун даамы аркылуу билсек болот.

6. Этти казанга каалагандай сала бергенге болбойт. Этти казанга салуу иши да өзүнчө жол менен жүргүзүлөт. Казандын түбүнө биринчи каржиликти, моюнду, боконону жана колдун этин салышат. Казан бир саатча кайнагандан кийин этти оодарып коюшубуз керек. Этти оодаруунун негизги себеби – эт эзилбей, устукан ажырабай жана текши бышышы үчүн жүргүзүлөт. Этти оодарганда, сорпонун үстүнкү катмарындагы жиликтерди башка идиштерге салып, андан кийин ишке киришүү эт бышырган адамга бир топ эле ыңгайлуулуктарды түзөт.

 

Шаарда, коммуналдык квартиранын шартында, этти чоң мискейлерге салып, газга бышырат. Газдын жакшы жери – оттун табын өзгөртүп турууга ыңгайлуулугу, бирок мис­кейде эт текши бышпайт, ошондуктан этти убагы менен оодарып туруу зарыл.

maxresdefault (88)