Ар өлкөнүн сулуулугу ар кандай

Омо дарыясынын атынан коюлган, Эфиоп өрөөнүндө жашаган элдин өзгөчө , таң калычтуу салт менен жашашат. Бул жакта 15 уруу жашайт, ар биринин өзүнүн салты, маданияты, тили, дини бар.  Жашаган адамдардын сырткы көрүнүштөрүнөн баштап, терисинин өңү, мүнөзү, тагынган кооздуктарынан бери бири – биринен өзгөчөлөнүп, ар түрдүү. Ааламдашуу дегенге  карабастан, ар бир уруу өздөрүнүнт салттарын сактап келишүүдө.

Ливандык  фотограф Омар Реда (Omar Reda) Омо дарыясына 4 күндө жеткен. Анын сапарынын максаты – жергиликтүү жашоочулардын сулуулугун, тактап айтканда, үч уруунун аялдарын сүрөткө тартуу болгон. Сүрөтчү Мурси, Дассенеч, Хамар урууларынын ооор жашоосун бирок ошого карабастан, Африка боюнча  меймандос жана боорукер экендигин чагылдырган.

 

 

Мурси уруусунун аялдары өздөрүнүн сырткы келбеттери менен көбүрөөк таанымал болушат, анткени ээктерине тарелка салып жүрүшөт. Тарелканы ээктерине күндө болбосо да, белгилүү, майрам күндөрү  салып алышат. Ээктеги тарелка канчалык чоң болсо, аялдарды ошончолук сулуу, күйөөсүн жана урууну  урматтаган деп түшүнүшөт.

 

africa-1

 

africa-5

 

Хамар уруусунун аялдары  ачык түстүү кийимдери, кооздуктары жана чач жасалгалары менен айырмаланышат.

 

africa-2

 

africa-3

 

africa-6

 

africa-7

 

africa-8

 

africa-9