Акын Мирлан Самыйкожо: «Башкаларга кол сунуп жалдырабай, байрагыңдын түбүнө бирик кыргыз!»

 

Акын Мирлан Самыйкожо мааниси терең, патриоттук сезимди ойготкон «Бирик кыргыз!»  атту ырын жазды. Бул ырдын сыясы кургай элек. Ырда — элди биримдикке чакырып, бирөөгө кор болбой жашайлы деген терең маани жатат.  Анда калеми курч акын Мирлан Самыйкожонун ырына көз чаптырыңыздар.

 

17457350_158705504651923_4167381167575540004_n

Бирик кыргыз! 

Улут белек, уңгусу билинбеген,

Уруу белек, уюгу бириңдеген.

Уюткусу жок беле, жети атаңдын,

Улуулугун боюна сиңирбеген.

Бөркү баштан түшпөгөн бийик кыргыз,

Көркү шамдай жаркыган билик кыргыз.

Бөлүнгөндө бүлүнөт бүтүмдүгүң,

Бөлөктөргө жем болбой, бирик кыргыз!

Тегиң жаман болчу го тентип кеткен.

Тексиздердин артынан ээрчип кеткен,

Мезгилдери болгонбу бабалардын.

Мекенинин бир бурчун кемтип кеткен,

Сайдын ташын сатпаган тирик кыргыз,

Салтын бийик сактаган жигит кыргыз!

Сан миң жылды карыткан тарыхың бар,

Сай — сайларга бөлүнбөй бирик кыргыз!

Наадан белең тегиңдин тилин бузган,

Найнык  белең элиңдин тилин бузган,

Ырксыз белек, ырысы ыдыраган?

Ынтымактуу журтумдун жыйын бузган.

Намысыңды, наркыңды билип, кыргыз,

Нагыз улуу дүйнөңө кирип кыргыз.

Кокту – колот жериңди койо туруп,

Кол башында муштумдай бирик кыргыз!

Эл ичинде эрлери качкан жаман,

Жең ичинен жерлерин саткан жаман.

Күлкүсүнөн күйүтү арбын болуп,

Күндүз күнү карайып баткан жаман.

Кайра башты каныңа сиңип кыргыз,

Кастарыңды башкага тигип кыргыз,

Кайырчыдай жер кезип жүрө бербей,

Кадырыңды кетирбей, бирик кыргыз!

Садага чаап салтыңды кечкен болбойт,

Келечектин кендирин кескен болбойт.

Ыйман, абийир, арыңды сыйрып салып,

Ырыскыңды ыгы жок тепкен болбойт.

Бууданыңды кайрадан минип кыргыз,

Бүт милдетти мойнуңа илип кыргыз,

Башкаларга кол сунуп жалдырабай,

Байрагыңдын түбүнө бирик кыргыз!

Жер карабай желкени түздөгүлө!

Биримдиктин билегиң күчтөгүлө!

Тагдырыңды өзүңдүн колуңа алып,

Тыштан келген жардамды күтпөгүлө.

Турпагыңа белгиңди чийип кыргыз,

Тууңду көтөр ар дайым бийик кыргыз,

Түркөйлөргө чөгөлөп тизе бүкпөй,

Түндүгүңдүн алдына бирик кыргыз!

Бирик кыргыз!