6 өлкөнүн модасы жана сулуулугу акыркы 100 жылда

6 өлкөнүн модасынын  жана сулуулугунун акыркы 100 жылда кандай өзгөргөнүн көрөбүз.

Кыргыз модасы

Кыргыз сулуулугунун акыркы 100 жылдагы өзгөрүүсү

Казак модасы

Эми казак элинин сулуулугу акыркы 100 жылда

Испан элинин модасы

 

Индия элинин модасы

Индия элинин сулуулугу

Орус элинин модасы

Япон кыздарынын сулуулугу

Якут кыздарынын сулуулугу акыркы 100 жылда